Vördnad akryl 2010
Var har du solen, vinden och bäcken? akryl 2010
Stjärnhimmel akryl 2010
Mitt hem akryl 2010
Den Vackre akryl 2010
Hållbar utveckling akryl 2010
Kretslopp akryl 2010
Det var här vi bodde akryl 2010
Unna biiggáš-The Princess blandteknik 2010
Unna reaŋggaš-The Prince blandteknik 2010
Vår blandteknik 2008
Inspiration blandteknik 2005
Lávvu akryl 2009
Moai akryl 2009
Gárddis 2012
Miessi 2012