2008 Affisch och diplom, Saami Council, Rovaniemi

2008 CD omslag Bruno Wallenström

2008 logotyp

2005 Läromedel Om samer, Kartotek, Samernas Utbildningscentrum

1997 CD omslag och häfte, Blomman i snön

1996 logotyp Rajden Turistmässa, Glesbygdsverket